Medemblik, DEK

Op het voormalig DEK-terrein in Medemblik ontwikkelen we een mooi woningbouwplan. Het plan hiervoor hebben we samen met omwonenden en toekomstige bewoners gemaakt.

Bestemmingsplan en vergunningen

In oktober 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het woningbouwplan vast. Het bestemmingsplan regelt waar en volgens welke regels de woningen worden gebouwd. En ook waar wegen, groen en water komen. Dit bestemmingsplan is nu juridisch onherroepelijk (geen bezwaar meer mogelijk) en vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente heeft ook alle vergunningen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Toekomstige eigenaren van bouwkavels moeten voor de bouw van de woningen aparte vergunningen aanvragen.

Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd, omdat is gebleken dat de verleende vergunningen niet overeen komen met de bouwvlakken in het bestemmingsplan. Ook bleken de bestemmingen Water, Groen en Wegen niet goed overeen te komen met de daadwerkelijke situatie.

Woningtypes

In dit plan komen verschillende woningtypen. De verdeling is als volgt:

  • 17 kavels voor vrijstaande woningen
  • 20 kavels voor woningen van het type 2 onder 1 kap
  • 9 huurwoningen
  • 1 kavel geschikt voor de bouw van in totaal 18 appartementen. Het is nog niet bekend of dat koop- of huurappartementen zijn
  • 1 kavel voor 8 woningen die worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO is een groep inwoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen woningbouwproject. Zij ontwikkelen gezamenlijk een aantal woningen zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar

Stand van zaken

Op het DEK-Terrein wordt de openbare ruimte gefaseerd woonrijp gemaakt. We starten met de bestrating op de locaties waar de huizen gerealiseerd zijn. De locaties waar nu nog gebouwd wordt volgen later. Eerst moeten de grootste bouwwerkzaamheden afgerond zijn. In 2024 wordt ook gestart met de aanleg van het openbaar groen en de speelplek.

 

Laatst geüpdatet op 9 januari 2024.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Noord-Holland