Midwoud, Tripkouw - Oost II

De nieuwbouwwijk Tripkouw wordt gerealiseerd in de kern Midwoud. De wijk is aan de oostzijde van de kern, bereikbaar via de Weder en De Zuid. Er komen 89 woningen waaronder vrijstaande herenhuizen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. De wijk is ruim opgezet en ligt in een waterrijke omgeving. Het plan is in twee fasen opgeknipt. Fase 1 is opgeleverd (zuidkant) en aan Fase 2 (noordkant) wordt op dit moment gebouwd. De planning is dat fase 2 eind 2021 wordt opgeleverd. De gronden van het plangebied zijn door de gemeente verkocht aan Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Sfeerimpressie

Op de website van Kuin krijgt u een sfeerimpressie en komt u meer te weten over de te bouwen woningen.

Verkeer

In overleg met bewonersgroepen aan De Zuid en de Weder is afgesproken om twee volwaardige ontsluitingen te realiseren met een gelijkwaardige verdeling over de twee wegen. Tijdens de bouw is afgesproken dat het bouwverkeer rijdt via De Zuid.

Speeltuin

Na een participatietraject met de buurt is een ontwerp voor een speeltuin gekozen. De speelvoorzieningen worden geplaatst op het middenterrein aan de Burgemeester Avisstraat.

  • Op het ontwerp zijn naar aanleiding van opmerkingen een paar geringe wijzigingen toegepast.
  • De toren met glijstangen en brandweerpaal wordt vervangen voor een toren met glijbaan.
  • De palenrij achter de midi goals komt te vervallen en wordt vervangen door een haag.
  • Er wordt een veerwip voor kinderen geplaats.

Op het terrein worden ook een aantal bomen geplant. De verwachting is dat de speeltoestellen eind februari 2023 geleverd en geplaatst kunnen worden.

- Ontwerp speeltuin Tripkouw (pdf, 4 MB)

Collegebesluit 

In 18 februari 2020 is een besluit genomen over de verkeerssituatie. Daarbij is afgesproken een evenwichtige verdeling van de verkeersstromen te maken over de Weder en de Zuid. Dit is gebaseerd op het feitelijke autoverkeer. Eén jaar lang na de oplevering van de wijk Tripkouw-Oost II monitoren we het verkeer. Als er een onevenwichtig gebruik plaats vindt door dit autoverkeer, dan kijken we hoe we de situatie aan kunnen passen.
Het collegebesluit en de bijbehorende informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken.

Bestemmingsplan

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u meer informatie vinden over het bestemmingsplan. 

Bewoners

Wij vinden het belangrijk om te horen wat bewoners vinden. Daarom overleggen wij met bewonersgroepen van De Zuid en de Weder over onderwerpen zoals de verkeersontsluiting. Daarnaast organiseren wij bewonersbijeenkomsten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Werkzaamheden en omleidingsplan Burgemeester Zijpstraat

In opdracht van Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. maakt Schadenberg de wijk Tripkouw-Oost II woonrijp. O.a. de aanleg van het trottoir, opritten, parkeervakken, de rijbaan en het plaatsen van lichtmasten is van start gegaan.

In week 39 zal de aansluiting van de brug en het fietspad naar De Zuid worden aangepakt. Dit betekent dat er geen verkeer over de brug van en naar De Zuid mogelijk is. Ook voor voetgangers is de brug gestremd. Daarom zal van 21 t/m 23 september het verkeer via de Weder moeten rijden.

Hieronder de planning van de werkzaamheden.

Planning (onder voorbehoud)

Fase 1 Woonrijp maken Eind september 2020
Fase 2 Start bouw Oktober 2020
Heiwerkzaamheden Week 42 en 43, 2020
Fase 2 Geplande oplevering woningen November 2021
Fase 2 Woonrijp maken Lente 2022
Project afgerond Zomer 2022

Zonneweide

Naast de woonwijk wordt een zonneweide aangelegd. Hier komen ruim 16.000 zonnepanelen, hier kunnen ongeveer 2.000 huishoudens groene stroom van krijgen. De verwachting is dat de zonneweide half augustus wordt opgeleverd. Op de website van HVC kunt u meer informatie vinden over de zonneweide.

Nieuwsbrief

U kunt zich via een formulier aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact