Nibbixwoud, De Onderneming

Kuin B.V. uit Bovenkarspel heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van 12 energiezuinige woningen in Nibbixwoud. Het gaat om een terrein dat in eigendom is van drie eigenaren (Kuin B.V., Stoffer en Schouten). Deze eigenaren willen op de locatie 12 woningen bouwen waaronder 2 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-een kap woningen en 6 appartementen. Kuin B.V. (hierna aangeduid als ontwikkelaar) is de penvoerder van het project.

Stand van zaken

De ontwikkelaar heeft 2e kwartaal 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd. De toetsingprocedure duurt standaard 8 weken, dan volgt pas de 6 weken ter inzage legging. Zodra de vergunning onherroepelijk is wordt gestart met het bouwrijp maken.

Planning

De ontwikkelaar kan op z’n vroegst na de bouwvak starten met werkzaamheden.

Meer informatie

Zie website Kuin

 

Voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2023