Opperdoes, Zuurkoolfabriek

Op de locatie van de voormalige zuurkoolfabriek in Opperdoes komt woningbouw. Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. uit Bovenkarspel heeft de voormalige zuurkoolfabriek gekocht en ontwikkelt een plan om op deze locatie 10 woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om 3 vrijstaande, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 5 betaalbare rijwoningen. Zowel de gemeente als Kuin vinden het belangrijk dat de diversiteit van het dorp behouden blijft. Opperdoes is een uniek dorp met een grote variatie aan woningtypen. Deze speciale kwaliteit wil de ontwikkelaar uitbouwen.

Stand van zaken

Op dinsdagavond 16 november heeft Kuin een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst zijn deze omwonenden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen, vragen te stellen en reactie te geven. Ook is het plan besproken met de Dorpsraad Opperdoes. Uit reactie blijkt dat er veel interesse is voor de woningen en dat er een breed draagvlak is voor het plan.

Planning

Inmiddels worden de noodzakelijke onderzoeken gedaan om tot een definitief plan te komen en de wijziging van het bestemmingsplan te starten. Naar verwachting duur het een jaar of twee voor de woningen in Opperdoes gebouwd zijn.

De aanvraag omgevingsvergunning is 22 mei 2023 ingediend. De toetsingprocedure van een omgevingsvergunning duurt standaard 8 weken, dan volgt pas de 6 weken ter inzage legging. Als de vergunning onherroepelijk is kan worden gestart met de bouw. Dit kan op z’n vroegst na de bouwvak.

Voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023.

Duurzaamheid

Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig niet meer op het gasnet aangesloten. Ook deze huizen zijn aardgasloos.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Wij zullen regelmatig op deze pagina informatie geven over belangrijke ontwikkelingen. Heeft u belangstelling voor een woning dan kunt u dat doorgeven aan Peter Kuin van Kuin Vastgoedontwikkeling B.V. Telefoonnummer 0228-511313 of e-mail: info@kuinbv.nl