Wognum, Bloesemgaerde Noord

Op de locatie Bloesemgaerde-Noord in Wognum gaan we 50 woningen bouwen. De gemeenteraad stelde de kaders (uitgangspunten) voor dit plan vast. Bewoners dachten hierover mee. Uitgangspunten voor deze toekomstige wijk zijn: aansluiting op bestaande sfeer, relatie met het landschap en een veilige verkeersontsluitingen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan ‘Wognum-Bloesemgaerde-Noord’ is vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de weg vrij voor de bouw van 50 woningen op de locatie. De nieuwe wijk sluit aan op de bestaande wijk Bloesemgaerde.

Het programma voor de wijk voorziet in de realisatie van sociale huurwoningen, betaalbare koop- en vrije sector woningen. De woningen zijn zoveel mogelijk levensloopbestendig, waardoor deze flexibel zijn aan te passen aan verschillende levensfasen van bewoners.

Woningvormen op Bloesemgaerde Noord

Om meer inzicht te krijgen hoe de wijk eruit gaat zien, is er een video gemaakt. Deze kunt hier bekijken: Start bestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord

Planning

1e kwartaal 2024 Bestemmingsplan is onherroepelijk
1e kwartaal 2024 Aanbesteding/op de markt
2e kwartaal 2024 2-3e kwartaal - aanleg infrastructuur (bouwrijp maken)
3-4e kwartaal 2024 Start bouw
Deze planning is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met een klik in voor onze Bloesemgaerde-Noord Nieuwsbrief.

 

Laatst geüpdatet op 6 maart 2024.