Woo-verzoek indienen

Wilt u bepaalde informatie verkrijgen? U kunt dan een verzoek indienen met een beroep op de Wet open overheid (Woo).

  • U mag ons verzoeken om publieke informatie in te zien
  • Bijvoorbeeld documenten, geluidsbanden, foto's of video's
  • Binnen 4 weken moeten wij over uw verzoek beslissen
  • U betaalt geen kosten om uw verzoek in te dienen
Inloggen met DigiD Dien uw WOO-verzoek in

Verzoek op andere wijze indienen

U kunt, naast digitaal via de groene knop hierboven,  uw Woo-verzoek ook op andere manieren indienen:

Vermeld bij uw verzoek in ieder geval het onderwerp of het document. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn.

Verzoeken die via andere digitale kanalen ingediend worden nemen wij niet in behandeling.

Voorwaarden

  • De informatie moet aanwijsbaar aanwezig zijn.
  • Het moet gaan om informatie waarover wij beschikken.
  • De informatie moet betrekking hebben op publieke informatie.

Termijn

We moeten binnen 4 weken na ontvangst over uw Woo-verzoek beslissen. Zorg daarom dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend.

De termijn van 4 weken kan worden verlengd. In dat geval wordt u van deze verlenging op de hoogte gesteld, voorafgaand aan het uitstel.

Beslissing

  • Als we uw verzoek goedkeuren, krijgt u de gevraagde informatie tegelijk met de beslissing opgestuurd.
  • Als we uw verzoek afkeuren, leggen we uit waarom.