De Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) Medemblik zoekt nieuwe leden

 

De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Medemblik is een onafhankelijke adviseur van het college. De Adviesraad signaleert en inventariseert de vraagstukken binnen het sociaal domein, o. a. jeugdwet, participatiewet en Wmo.

Wat is en wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Voor de Adviesraad Sociaal Domein (ARSD) is de gemeente Medemblik op zoek naar nieuwe leden. Het sociaal domein in de gemeente gaat over alle onderwerpen op het gebied van de wmo, participatie van inwoners en de jeugdhulp. Samen met andere leden in de ARSD worden de voorstellen die de gemeente over deze onderwerpen doet, besproken. Daarna wordt door de ARSD hierover aan het college schriftelijk advies uitgebracht. De Adviesraad adviseert de gemeente soms ook ongevraagd over de uitvoering van het gemeentebeleid binnen het sociaal domein, zodra zij dit nodig achtten.

Deze wijze van werken betekent dat de leden van de ARSD de inwoners van Medemblik indirect vertegenwoordigen. Via de ARSD kunnen bewoners dus invloed uitoefenen op het beleid dat de gemeente voert op het gebied van het sociaal domein. De leden van de ARSD zorgen er daarom voor dat zij goed op de hoogte zijn van wat er binnen de gemeente speelt op het totale gebied van het sociaal domein. De leden van de ARSD zijn onafhankelijk en zijn niet in dienst van de gemeente Medemblik of politiek actief in de gemeenteraad van de gemeente.

Wie zoeken wij?

We zoeken inwoners van Medemblik, mensen die vanuit hun enthousiasme, betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk de gemeente kunnen adviseren over de onderwerpen van het sociaal domein. Het lezen en beoordelen van beleidsstukken van de gemeente is een wezenlijk onderdeel van de taak van de ARSD. Voor een evenwichtige samenstelling van de ARSD willen we vooral ook jongere inwoners van Medemblik uitnodigen om te solliciteren. De leden van de ARSD ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding.De tijdsinvestering is gemiddeld een uurtje per week, mede afhankelijk van je rol en functie. 

Enthousiast geworden? Stuur uw sollicitatie met motivatiebrief en cv naar: arsd.medemblik@gmail.com