Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Wie zijn de leden van de Adviesraad? Hieronder staan ze allemaal.

  • Harry Vrieze (voorzitter)
  • Frits Kummer (secretaris)
  • Miranda Kaandorp (penningmeester)
  • Wilma Resseler (notulist)
  • Cor van Putten (algemeen lid)
  • Judith Groot (algemeen lid)
  • Wendy Bimmerman (algemeen lid)