Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Wie zijn de leden van de Adviesraad? Hieronder staan ze allemaal.

  • Judith Groot (voorzitter en tijdelijk secretaris)
  • Miranda Kaandorp (penningmeester)
  • Wilma Resseler (notulist en tijdelijk secretaris)
  • Cor van Putten (algemeen lid)
  • Frits Kummer (algemeen lid)
  • Wendy Bimmerman (algemeen lid)
  • Lisette Weltevreden – Jong (algemeen lid)
  • Jelle Huisman (algemeen lid)