Vergaderschema en verslagen

Overzicht van geplande vergaderingen en verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden, en zelfs om spreektijd vragen.

Vergaderschema

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Tijd Ruimte
07 oktober 2021 19.30 uur tot 21.30 uur MBG24
17 november 2021 19.30 uur tot 21.30 uur MBG24
16 december 2021 (reserve) 19.30 uur tot 21.30 uur MBG24

Verslagen

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. Met uitzondering van (delen) van vergaderingen die:

  • expliciet betrekking hebben op personen, en/of
  • waarvoor een embargo geldt.

Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u zich dan aan via het secretariaat: adviesraad.sociaal.domein.mblik@ziggo.nl. U kunt in uw aanmelding of bij aanvang van de vergadering ook om spreektijd vragen.