Vergaderschema en verslagen

Overzicht van geplande vergaderingen en verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden, en zelfs om spreektijd vragen.

Vergaderschema

Datum Tijd Ruimte
16 januari 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
27 februari 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
26 maart 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
23 april 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
04 juni 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
02 juli 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
27 augustus 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
24 september 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
05 november 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22
03 december 2020 19.30 uur tot 21.30 uur MBG 22

Agenda

Verslagen

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. Met uitzondering van (delen) van vergaderingen die:

  • expliciet betrekking hebben op personen, en/of
  • waarvoor een embargo geldt.

Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u zich dan aan via het secretariaat: adviesraad.sociaal.domein.mblik@ziggo.nl. U kunt in uw aanmelding of bij aanvang van de vergadering ook om spreektijd vragen.