Bezwaar maken tegen belastingen

 • als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde
 • kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
 • u dient schriftelijk bij de gemeente bezwaar in
 • een e-mail bericht wordt niet als bezwaarschrift in behandeling genomen, wel een formeel bezwaarschrift als bijlage in de mail
 • vermeld bij een bezwaar tegen de aanslag: het belastingjaar, aanslagnummer en de belastingsoort
 • vermeld bij een bezwaar tegen de waarde: het beschikkingsnummer en waarom de waarde volgens u te hoog is
 • vermeld uw naam, adres en de datum van uw bezwaar
 • zet uw handtekening onder het bezwaar
 • de gemeente neemt een besluit over uw bezwaar
 • als u het daar niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de rechtbank
 • u kunt géén bezwaar maken tegen de door de gemeenteraad vastgestelde belastingtarieven

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel betalingen gemeentelijke belastingen.

Taxatieverslag

Het is niet altijd nodig bezwaar te maken. Dit kost u vaak onnodig veel tijd en energie. U kunt het beste eerst het taxatieverslag inzien. Heeft u dan nog vragen neemt u dan contact op met onze taxateur.

De taxateur legt u graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen.

LET OP

U hebt er wel eens iets over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Dergelijke no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaalt. Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente die u als burger via de belasting weer betaalt.

Dus, bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons, dat kost u niets!