Bezwaar maken tegen belastingen

 • als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde
 • kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
 • u dient schriftelijk bij de gemeente bezwaar in
 • een e-mail bericht wordt niet als bezwaarschrift in behandeling genomen, wel een formeel bezwaarschrift als bijlage in de mail
 • vermeld bij een bezwaar tegen de aanslag: het belastingjaar, aanslagnummer en de belastingsoort
 • vermeld bij een bezwaar tegen de waarde: het beschikkingsnummer en waarom de waarde volgens u te hoog is
 • vermeld uw naam, adres en de datum van uw bezwaar
 • zet uw handtekening onder het bezwaar
 • de gemeente neemt een besluit over uw bezwaar
 • als u het daar niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de rechtbank
 • u kunt géén bezwaar maken tegen de door de gemeenteraad vastgestelde belastingtarieven

Taxatieverslag

Het is niet altijd nodig bezwaar te maken. Dit kost u vaak onnodig veel tijd en energie. U kunt het beste eerst het taxatieverslag inzien. Heeft u dan nog vragen neemt u dan contact op met onze taxateur.

De taxateur legt u graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen.

LET OP

U hebt er wel eens iets over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Dergelijke no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaalt. Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente die u als burger via de belasting weer betaalt.

Dus, bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons, dat kost u niets!