Bezwaar maken tegen belastingen

 • als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde
 • kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag
 • u dient online via DigiD of schriftelijk bij de gemeente bezwaar in
 • het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de variabele belastingtarieven van het recycle-tarief. Deze tarieven zijn door de raad vastgesteld
 • een e-mail bericht wordt niet als bezwaarschrift in behandeling genomen, wel een formeel bezwaarschrift als bijlage in de mail
 • vermeld bij een bezwaar tegen de aanslag: het belastingjaar, aanslagnummer en de belastingsoort
 • vermeld bij een bezwaar tegen de waarde: het beschikkingsnummer en waarom de waarde volgens u te hoog is
 • vermeld uw naam, adres en de datum van uw bezwaar
 • zet uw handtekening onder het bezwaar
 • de gemeente neemt een besluit over uw bezwaar
 • als u het daar niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de rechtbank
 • u kunt géén bezwaar maken tegen de door de gemeenteraad vastgestelde belastingtarieven

Taxatieverslag

Het is niet altijd nodig bezwaar te maken. Dit kost u vaak onnodig veel tijd en energie. U kunt het beste eerst het taxatieverslag inzien. Heeft u dan nog vragen neemt u dan contact op met onze taxateur.

De taxateur legt u graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen.

LET OP

U hebt er vast wel eens over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” U bent uiteraard vrij om hier gebruik van te maken. Houd wel rekening met het volgende. Deze ‘no cure no pay bedrijven’ claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente. Die betaalt u als inwoner weer via de belasting. Ook kan het zijn dat u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor een WOZ-bezwaar zonder dat u dat in de gaten had. Het bureau maakt dan voor een volgend jaar weer bezwaar, waardoor u alsnog met kosten geconfronteerd kan worden. Let hier goed op.