Commissievergaderingen

Via de commissievergaderingen kunnen fracties zich voorbereiden op de raadsvergaderingen. Er zijn twee soorten commissievergaderingen. De oriënterende vergaderingen en de meningsvormende vergadering. Eerst zijn de Oriënterende commissievergaderingen daar oriënteren raadsleden zich op een onderwerp. Daarna vragen de fracties de mening van de andere fracties over voorstellen die in de raad besproken gaan worden. Tijdens de oriënterende commissievergadering kunt u uw mening over een onderwerp laten horen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de (internet)uitzending en de verslagen.

Commissievergadering bijwonen?

U kunt bij de vergaderingen van de commissies aanwezig zijn. De vergaderingen zijn openbaar

Het is ook mogelijk om zelf uw mening te geven over een onderwerp. Neem hiervoor contact op met de griffie: (0229) 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.          

Er zijn regels verbonden aan inspreken de griffie zal u over deze regels informeren als u zich aanmeldt als inspreker.

U kunt een vergadering ook online live volgen via medemblik.raadsinformatie.nl.

Agenda en verslagen bekijken