Raadscommissievergaderingen

Via de raadscommissievergaderingen kunnen fracties zich voorbereiden op de raadsvergaderingen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de (internet)uitzending en de verslagen.

Raadscommissievergadering bijwonen?

U kunt bij de vergaderingen van de commissies aanwezig zijn. De vergaderingen zijn openbaar.

Het is ook mogelijk om zelf uw mening te geven over een onderwerp. Neem hiervoor contact op met de griffie: 0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.          

Er zijn regels verbonden aan inspreken de griffie zal u over deze regels informeren als u zich aanmeldt als inspreker.

U kunt een vergadering ook online live volgen via medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl.

Agenda en verslagen bekijken