Jaarrekening 2017

Via onderstaande link krijgt u inzage in de programmarekening 2017. Deze jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin leggen we uit wat we in 2017 realiseerden. En, hoeveel dit kostte. We leggen dit naast de doelstellingen uit de begroting 2017. Zo kunt u zien of we onze beloften nagekomen zijn. Dit geldt ook voor de voor ons belangrijke thema's leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.