Jaarrekening 2018

Via onderstaande link krijgt u inzage in de programmarekening 2018. Deze jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin leggen we uit wat we in 2018 realiseerden. En, hoeveel dit kostte. We leggen dit naast de doelstellingen uit de begroting 2018. Zo kunt u zien of we onze beloften nagekomen zijn. 

Zie ook