Jaarrekening 2021

Via onderstaande link krijgt u inzage in de programmarekening 2020. Deze jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin leggen we uit wat we in 2020 realiseerden. En, hoeveel dit kostte. We leggen dit naast de doelstellingen uit de begroting 2020. Zo kunt u zien of we onze beloften nagekomen zijn.