Nieuwe burgemeester

Burgemeester Frank Streng heeft vanwege gezondheidsredenen aangegeven afscheid te nemen. Het burgemeestersambt wordt tijdelijk waargenomen door burgemeester Dennis Straat. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe vaste burgemeester. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester rond de zomerperiode benoemd kunnen worden.

Welke verdere stappen zijn te nemen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze stappen weergegeven in een infographic. U kunt de infographic ‘In 14 stappen burgemeester’ bekijken en downloaden op de website van de Rijksoverheid. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat, ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.