Benoeming

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar Benoeming de minister van BZK gestuurd.

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden.

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.