Openstelling vacature

De gemeenteraad heeft de Profielschets (pdf, 1 MB) vastgesteld. Via het invullen van een vragenlijst konden inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierover meedenken. Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in de profielschets.

De resultaten van de enquête kunt u hier (pdf, 623 KB)bekijken. 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van woensdag 22 februari de Vertrouwenscommissie Medemblik ingesteld. De volgende raadsleden zijn lid van de vertrouwenscommissie: M. Hoogewerf (voorzitter), S. Visser, S. Schouten, L. Plekker, T. Beuker, G. Mos, J. Stam, B. Huisman. Zij worden bijgestaan door wethouder G. Gringhuis, J. Commandeur (secretaris) en plv. secretaris A. Griekspoor gemeentesecretaris. De werkwijze is vastgelegd in de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Medemblik 2023 (pdf, 558 KB)

De gemeenteraad heeft het profiel besproken met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad op 22 februari 2023

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature op 8 maart open op advies van de commissaris van de Koning.

De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.