Noord-Hollandse IJsselmeerkust in ontwikkeling

Het kabbelt allang niet meer aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Er spelen tal van ontwikkelingen op het vlak van landbouw, visserij, industrie, recreatie, natuur, energieopwekking en drinkwatervoorziening. Deze ontwikkelingen hebben ook impact op het kustgebied van Gemeente Medemblik.

Om alle opgaven, ambities en kansen die er voor de IJsselmeerkust zijn, in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen, werkt Medemblik met Hollands Kroon, Enkhuizen, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat aan een integrale kustvisie. Daarbij wordt ook de lokale omgeving geraadpleegd.

Via de website www.noord-holland.nl/ijsselmeerkust leest u meer over de kustvisie en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.