Programmabegroting 2021

Gemeenten kunnen op verschillende manieren geld ontvangen. Het grootste deel van de inkomsten ontvangen gemeenten van het rijk. Dit gebeurt via het gemeentefonds en via taakgebonden uitkeringen. Gemeenten kunnen ook geld ontvangen via eigen inkomsten, bijvoorbeeld lokale heffingen.

Uitgaven van de gemeente

De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij het maken van financiĆ«le keuzes. De programmabegrotingsbehandeling is het moment voor de gemeenteraad om keuzes te maken over het inzetten van het geld. In de programmabegroting staan de inkomsten van de gemeente, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven. Dit document wordt in het najaar opgesteld, en gaat over het volgende jaar. In het begrotingsjaar zelf worden twee tussentijdse rapportages opgesteld, de Lentenota en de Herfstnota.  Hierin staat hoe het gaat met de lopende begroting van de gemeente. Na afloop van het begrotingsjaar wordt de programmarekening opgesteld, die aangeeft op welke manier de begroting werkelijkheid is geworden.