Programmabegroting 2022

Programmabegroting 2022 – de raad is aan zet

De programmabegroting 2022 is aangeboden aan de gemeenteraad. In de programmabegroting staan de inkomsten van de gemeente en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven. Voor komend jaar heeft het college stevige keuzes moeten maken omdat er minder financiële middelen beschikbaar zijn.

Het is nu aan de raad om zich te beraden op de voorgestelde keuzes, zich een mening te vormen en zich voor te bereiden op het besluitvormingsproces.

Bekijk de stukken

Raadsvergadering

Op donderdag 4 november is de ‘begrotingsraad’. Tijdens deze vergadering kunnen fracties wijzigingsvoorstellen op de begroting (amendementen) en moties (aanvullingen) op de begroting doen.

Zowel de commissievergadering als de raadsvergadering is live te volgen via: https://medemblik.raadsinformatie.nl