Programmabegroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2023 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van de richtinggevende kadernota wordt nu de begroting opgesteld. Alle verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar - met een doorkijkje naar de jaren erna - zijn weergegeven en worden toegelicht. Kort gezegd: hoeveel geld komt er binnen en hoe gaan we dat besteden?

U kunt de begroting lezen op: medemblik.begroting-2023.nl