Raadsvergaderingen

In de raadsvergadering bespreken de raadsleden voorstellen en neemt de raad daarover besluiten. Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt daarbij zijn. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de (internet)uitzending en de verslagen.

Raadsvergadering bijwonen?

U kunt bij de vergaderingen van de raad aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om zelf te spreken over een onderwerp. Dit kan wel bij de raadscommissie.

U kunt een vergadering ook online live volgen.

Heeft u vragen over de raad vraag het de griffie: 0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.

Agenda en verslagen bekijken