Raadsvragen en ingekomen stukken

De raad heeft een aantal mogelijkheden om te weten wat er in de gemeente speelt en daar informatie over te krijgen.

Dan kunt u denken aan: raadsvragen, informatie van het college, brieven van burgers. Deze informatie kunt u vinden bij de vergaderkalender