Samenstelling gemeenteraad

Welke partijen zitten er in de gemeenteraad? Welke personen zijn namens deze partijen raads- of commissielid? Hoe krijgt u contact met hen? Wat zijn hun nevenfuncties? U vindt het op deze pagina.

Voor het middelste gebouw van het gemeentehuis in Wognum staan de raadsleden op de trap naast en boven elkaar. Vooraan links staat burgemeester Frank Streng hij draagt zijn ambtsketen