BAMM

De fractie vergadert voorlopig digitaal. Wanneer dit weer mogelijk is wordt er weer overlegd in Andijk, bij Wings of Change, Schoolweg 4, Andijk, 19.30 uur 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter. 

  • 29 september
  • 27 oktober
  • 3 november
  • 24 november
  • 15 december

Meer informatie vindt u op bam-med.nl.

André Meester

T 06-12408463
E andre.meester@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties: directeur metselbedrijf