CDA

Fractieoverleggen (aanvang 19.30 uur)

Voorlopig vergadert de fractie digitaal.

Als u meer informatie wilt over de videovergaderingen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter. 

  • 11 oktober
  • 8 november
  • 29 november

Meer informatie vindt u op cda.nl/noord-holland/medemblik.

Ed Meester (fractievoorzitter)

M:  06 2241 7520
E:  ed.meester@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Algemene functie Garden Seeds BV
  • Voorzitter van de Stichting Vrienden van (fanfare) St. Caecilia in Wervershoof

Piet Ligthart

T: (0228) 59 25 19
E: piet.ligthart@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Sporting Andijk
  • Voorzitter bestuur dorpshuis Sarto te Andijk

Claudia Selders-Kroezen

M: 06 8149 8027
E: claudia.selders@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties: 

  • voorzitter CDA Vrouwen afdeling Noord-Holland

  • secretaris/penningmeester van Stichting de Westfriese Tafel

Els van den Bosch-Swagerman

T: (0228) 59 33 10
M: 06 5716 7925
E: els.vandenbosch@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties: geen

Saskia Schouten-Spijkerman

Tel: 06-23764605
E:
saskia.schouten@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

Mede eigenaar van Maatschap A&S Schouten, melkveehouderij te Nibbixwoud

Secretaris CDA Vrouwen afdeling Noord-Holland

Simon Commandeur

T 06-11327889

E simon.commandeur@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

senior recherche medewerker voor de Koninklijke Marechaussee