CU

Meer informatie vindt u op andijk.christenunie.nl.

Fractieoverleggen:

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter. 

Silva Visser (fractievoorzitter)

M: 06 2506 6429 
E: silva.visser@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Afdelingshoofd Informatie bij de SED