D66

Meer informatie vindt u op medemblik.d66.nl.

Fractieoverleggen digitaal (aanvang 19.30 uur)

U kunt desgewenst per mail contact opnemen met de fractievoorzitter.

  • Woensdag 28 april, digitaal 
  • Woensdag 26 mei, digitaal 
  • Woensdag 23 juni, digitaal 

Geert Mos (fractievoorzitter)

T: 06-13763598
E:  geert.mos@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Lid Rekenkamercommissie Den Helder

Yannick Nijsingh

M: 06 1069 6611
E: yannick.nijsingh@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Consulent Humanitas afdeling Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
  • Vrijwilliger jongerencentrum Everland;