D66

Meer informatie vindt u op medemblik.d66.nl.

Fractieoverleggen (aanvang 19.30 uur)

  • 29 september
  • 6 oktober (incl. begroting)
  • 27 oktober
  • 3 november (begrotingsraad)
  • 24 november
  • 1 december
  • 15 december

U kunt desgewenst per mail contact opnemen met de fractievoorzitter.

Geert Mos (fractievoorzitter)

T: 06-13763598
E:  geert.mos@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Lid Rekenkamercommissie Den Helder

Yannick Nijsingh

M: 06 1069 6611
E: yannick.nijsingh@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties:

  • Consulent Humanitas afdeling Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
  • Vrijwilliger jongerencentrum Everland;