PW2010

Fractieoverleggen:

De fractie vergadert niet fysiek. Als u meer informatie wilt over de videovergaderingen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter. 

Meer informatie vindt u op pw2010.nl.

Cees Neefjes (fractievoorzitter)

T 0228-58370
M 06-10453370
cees.neefjes@raadmedemblik.nl

Nevenfuncties: 

Zelfstandig ondernemer/bloemenkweker