Schriftelijke machtiging

Heeft u niet de mogelijkheid om via uw stempas iemand te machtigen? Dan kunt u iemand anders een schriftelijke volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een machtigingsformulier (pdf, 211 KB) naar de gemeente. Hiervoor is een formulier beschikbaar. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Het machtigingsformulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.