Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas.

Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de provincie Noord-Holland.

Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stembureau binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

Aanvragen kiezerspas

Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur (op afspraak).

Schriftelijk aanvragen 

U vult het aanvraagformulier  (pdf, 210 KB)in en stuurt dit op naar de gemeente. 

Stuur uw stempas mee met de aanvraag. 

Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag (15 maart) door de gemeente zijn ontvangen.  

 Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.