Uitslag verkiezingen Waterschap

Tussentijdse uitslag Waterschap

Lijstnummer Politieke Partij Aantal stemmen Percentage
1 waterplatform Groen, Water en Land 2480 11,71
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1633 7,71
3 VVD 2239 10,57
4 Water Natuurlijk 1426 6,73
5 CDA 1760 8,31
6 50PLUS 663 3,13
7 AWP voor water, klimaat en natuur 532 2,51
8 Boeren Burgers Waterbelang 2732 12,90
9 ChristenUnie 711 3,36
10 De Groenen - Piraten 109 0,51
11 De VrijeLijst 71 0,34
12 Actief voor Water 162 0,76
13 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 70 0,33
14 Partij voor de Dieren 1017 4,80
15 Belang van Nederland (BVNL) 671 3,17
16 BBB 4905 23,16
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 21181
Aantal blanco stemmen 255
Aantal geldige stemmen 21436
Aantal ongeldige stemmen 65
Aantal kiezers 21501
Aantal kiesgerechtigden 37092
Opkomstpercentage 57,97 %