Uitleg over uw stempas

U hebt een stempas en geldig identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Bij de stempas ontvangt u ook een gezondheidscheck.

Om te mogen stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen moet u:

  • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP); 
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. 

Bezorging stempas

De stempas voor de Tweede Kamerverkiezing wordt per post thuisbezorgd op 25 of 26 februari 2021. 
Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen krijgt u de kandidatenlijst. Hierop vindt u ook informatie over de adressen en openingstijden van stembureaus. Deze informatie vindt u ook op deze website.

Bezorging stempluspas en stembiljet voor 70-plussers

U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 de stempluspas. Het stembiljet met de retourenvelop ontvangt u uiterlijk 11 maart 2021. Meer informatie vindt u op stemmen per brief als u 70 jaar of ouder bent. 

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Bent u uw stempas kwijt, is deze beschadigd of hebt u hem niet ontvangen? Dan moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen. 

Naar het overzicht