Aanmelden voor pleegzorg

Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden:

  • u bent minimaal 21 jaar
  • u kunt een stabiele leefsituatie bieden
  • u krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na toestemming – aan)

Hoe wordt u pleegouder?