Aankondiging kabinet verhoging van de energietoeslag

Mensen met een laag inkomen krijgen van het kabinet een extra energietoeslag om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen. De betaling van de energietoeslag verloopt via de gemeente. Het kabinet heeft aangekondigd het bedrag van de energietoeslag op te hogen. De regels voor dit verhoogde bedrag zijn nog niet duidelijk.

Wij vragen u om geduld te hebben. Zodra er meer bekend is wordt de informatie op deze pagina aangepast.

De informatie zoals deze nu bekend is gemaakt

  • Als u de energietoeslag al toegekend heeft gekregen, hoeft u niets te doen.
  • Als u de energietoeslag al aangevraagd heeft, hoeft u niets te doen.

Inwoners die de energietoeslag al toegekend hebben gekregen of de komende periode toegekend krijgen, ontvangen € 800,-. Als u volgens de regels van het kabinet recht heeft op de nabetaling dan zal dit automatisch aan u overgemaakt worden.