Hulp bij het huishouden Toelage (HHT)

  • u kunt als (werkende) mantelzorger (tijdelijk) extra voordelige huishoudelijke hulp aanvragen
  • u bent mantelzorger als u onbetaald zorg verleent aan bijvoorbeeld een zorgbehoevende partner, een buurtbewoner of een familielid
  • u verleent minimaal drie maanden lang mantelzorg voor (gemiddeld) acht uur per week
  • de huishoudelijke hulp kunt u inzetten wanneer u bijvoorbeeld niet toekomt aan uw eigen huishouden
  • u kunt er voor kiezen om de zorg in te zetten bij degene die u verzorgt zodat er meer tijd over blijft voor andere dingen
  • u kunt de huishoudelijke hulp ook inzetten als tijdelijke ondersteuning bij dreigende overbelasting
  • u kunt de huishoudelijke hulp ook inzetten als extra ondersteuning na ziekenhuis of revalidatie opname
  • per situatie wordt een beoordeling gemaakt
  • de HHT kan voor maximaal 36 uur per jaar worden ingezet.

Op dit moment kan deze toelage niet meer worden aangevraagd.

Kosten

De gemeente Medemblik betaalt een bijdrage van € 21,70 voor de huishoudelijke hulp op een uurtarief van € 26,70. Dat betekent dat u, aan de zorgaanbieder, een eigen bijdrage moet betalen van € 5,00 per uur.

Contact

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het wijkteam via het algemene telefoonnummer van de gemeente Medemblik:
0229 85 60 00 (optie 1 Zorg & Welzijn).