Hulp bij het huishouden Toelage (HHT)

  • Als u als mantelzorger overbelast dreigt te raken, kunt u een aanvraag doen voor tijdelijke huishoudelijke hulp (HHT).  
  • u bent mantelzorger als u onbetaald zorg verleent aan bijvoorbeeld een zorgbehoevende partner, een buurtbewoner of een familielid
  • u verleent minimaal drie maanden lang mantelzorg voor (gemiddeld) acht uur per week
  • de huishoudelijke hulp toelage kunt u inzetten voor huishoudelijke hulp in uw eigen huishouden
  • de huishoudelijke hulp toelage kan voor maximaal 36 uur per jaar worden ingezet
  • deze regeling geldt tot het einde van een kalenderjaar (tot en met eind december) en wordt niet automatisch verlengd
  • per situatie wordt gekeken hoe u als mantelzorger het best ontlast kunt worden en wordt beoordeeld of de huishoudelijke hulptoelage van toepassing is.
Aanvragen toelage huishoudelijke hulp (pdf, 310 KB)

De toelage is tijdelijk

Houd u er rekening mee dat de huishoudelijke toelage tijdelijk is. De toelage is geldig tot het einde van dit jaar (tot en met eind december). De aanvraag wordt niet automatisch verlengd. 

Probeert u intussen zelf te zoeken naar een blijvende hulp om u als mantelzorger te verlichten. We kunnen vragen welke stappen u heeft genomen. We kijken dan naar uw situatie of we u de regeling opnieuw kunnen aanbieden. En onder welke voorwaarden.

Contact

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het wijkteam via het algemene telefoonnummer van de gemeente Medemblik:
0229 856000 (optie 1 Zorg & Welzijn).