Hulp bij het huishouden Toelage (HHT)

  • Als u als mantelzorger overbelast dreigt te raken, kunt u een aanvraag doen voor tijdelijke huishoudelijke hulp (HHT).  
  • u bent mantelzorger als u onbetaald zorg verleent aan bijvoorbeeld een zorgbehoevende partner, een buurtbewoner of een familielid
  • u verleent minimaal drie maanden lang mantelzorg voor (gemiddeld) acht uur per week
  • de huishoudelijke hulp toelage kunt u inzetten voor huishoudelijke hulp in uw eigen huishouden
  • de huishoudelijke hulp toelage kan voor maximaal 36 uur per jaar worden ingezet
  • per situatie wordt gekeken hoe u als mantelzorger het best ontlast kunt worden en wordt beoordeeld of de huishoudelijke hulptoelage van toepassing is.

Op dit moment kan deze toelage niet meer worden aangevraagd.

Contact

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het wijkteam via het algemene telefoonnummer van de gemeente Medemblik:
0229 856000 (optie 1 Zorg & Welzijn).