Kindregelingen

  • er zijn verschillende gemeentelijke regelingen ter ondersteuning van gezinnen met kinderen met een laag inkomen
  • de consulenten bijzondere bijstand informeren u graag via (0229) 85 60 00 of

Regelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende gemeentelijke regelingen ter ondersteuning van gezinnen met kinderen.

Kosten kinderopvang/VVE

Voor sommige ouders is er vanuit de bijzondere bijstand een tegemoetkoming beschikbaar voor de kosten van de kinderopvang of VVE. Ook voor de groep kinderen die op grond van sociaal-medische redenen kinderopvang nodig heeft.

Formulier aanvraag bijdrage kosten kinderopvang (pdf, 138 KB)

Zwemlessen

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor het behalen van het zwemdiploma.  

Schoolkosten

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar is er een jaarlijkse vergoeding voor de schoolkosten. Deze vergoeding kan ingezet worden voor zaken als de ouderbijdrage, schoolreisjes en excursies.

Overgang naar middelbare school        

Gaat uw kind van groep 8 naar de brugklas? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige extra vergoeding. Hiermee kunnen bijvoorbeeld schoolspullen, een nieuw bureau of een fiets worden aangeschaft. 

Participatieregeling

De participatieregeling is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met maatschappelijke participatie. Denk hierbij aan muziekles of uitjes naar bijvoorbeeld de bioscoop/het zwembad.

Computer

Als het eerste kind van het huishouden naar groep 6 van de basisschool gaat, kunt u gebruiken maken van een eenmalige vergoeding voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet.