Mantelzorgcompliment

  • U wilt uw mantelzorger (extra) bedanken door een mantelzorgcompliment aan te vragen.
  • U wordt intensief verzorgd door een partner, kind, familie, buurman of buurvrouw of vriend. Dit zijn zorgtaken die de gebruikelijke zorg overstijgen.
  • U ontvangt deze mantelzorg minimaal 8 uur per week tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer.
  • Deze zorgverlening vindt niet plaats vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) of omdat het werk is.

Zorgvragers kunnen per kalenderjaar maximaal één aanvraag voor het Mantelzorgcompliment indienen. Per mantelzorger kan er ook maximaal één mantelzorgcompliment worden verstrekt.
Hieronder vindt u het aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2023.

Aanvragen mantelzorgcompliment (pdf, 311 KB)

 

Als u dit aanvraagformulier niet zelf kunt printen, dan kunt u een e-mail sturen naar: mantelzorg@medemblik.nl en sturen wij het formulier naar u op.