Mantelzorgcompliment

  • u wilt uw verzorger (extra) bedanken door een mantelzorgcompliment aan te vragen
  • u wordt intensief verzorgd door een partner, kind, familie, buurman of buurvrouw of vriend. Dit zijn zorgtaken die de gebruikelijke zorg overstijgen
  • u ontvangt deze zorg minimaal 8 uur per week tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer
  • deze zorgverlening vindt niet plaats vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) of omdat het werk is

Mantelzorgcompliment 2020

Zorgvragers kunnen per kalenderjaar maximaal één aanvraag indienen. Per mantelzorger kan er ook maximaal één mantelzorgcompliment worden verstrekt.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar ons antwoordnummer (zonder postzegel):
Gemeente Medemblik
Antwoordnummer 68719
1687 ZC Wognum

Aanvragen mantelzorgcompliment (pdf, 220 KB)