Mantelzorgcompliment

  • U wilt uw mantelzorger (extra) bedanken door een mantelzorgcompliment aan te vragen.
  • U wordt intensief verzorgd door een partner, kind, familie, buurman of buurvrouw of vriend. Dit zijn zorgtaken die de gebruikelijke zorg overstijgen.
  • U ontvangt deze mantelzorg minimaal 8 uur per week tijdens een onafgebroken periode van 3 maanden of langer.
  • Deze zorgverlening vindt niet plaats vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) of omdat het werk is.

Mantelzorgcompliment 2021

Zorgvragers kunnen per kalenderjaar maximaal één aanvraag voor het Mantelzorgcompliment indienen. Per mantelzorger kan er ook maximaal één mantelzorgcompliment worden verstrekt.

U kunt (naar verwachting) vanaf april 2021 hier het aanvraagformulier van het Mantelzorgcompliment 2021 vinden. Zorgvragers die in 2020 een Mantelzorgcompliment hebben aangevraagd krijgen het verkorte aanvraagformulier voor 2021 automatisch thuisgestuurd.