Energietoeslag 2023

De energietoeslag is beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Deze huishoudens krijgen via de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 1300.  

Sommige mensen ontvangen de energietoeslag automatisch. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. U ontvangt de energietoeslag zo snel mogelijk op uw rekening (of die van uw partner). U kunt de energietoeslag maar één keer per huishouden krijgen.

Wie kan vanaf 1 december een aanvraag indienen? 

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen. U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.  
 • u woont in de gemeente Medemblik.
 • de huur- of koopovereenkomst staat op uw naam. 
 • uw netto-inkomen is lager dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

U heeft de energietoeslag 2023 automatisch ontvangen als u:

 • op 1 oktober 2023 recht had op een uitkering van de gemeente (algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, BBZ 2004);
 • vanaf 1 mei 2022 t/m 1 oktober 2023 individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen;
 • vanaf 1 mei 2022 t/m 1 oktober 2023 gebruik heeft gemaakt van de Participatieregeling 18+. 
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt; 
 • u in 2022 de pensioengerechtigde leeftijd had en in 2022 de energietoeslag toegekend gekregen heeft van de gemeente Medemblik en uw situatie ten opzichte van 2022 niet veranderd is.

In het schema hieronder staan de bedragen vermeld:

Inkomensgrenzen per maand inclusief 5% vakantietoeslag, 120 % van de bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.540,60 € 1.710,91
Samenwonend/getrouwd € 2.200,85 € 2.318,78

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen?

Hier vindt u het aanvraagformulier voor de energietoeslag 2023. De energietoeslag kan worden aangevraagd tot en met 28 februari 2024.

Inloggen met DigiD Aanvraagformulier energietoeslag 2023 Aanvraagformulier energietoeslag 2023 (pdf, 294 KB)

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • kopie van uw laatste loonstrook
 • kopie van uw laatste bankafschrift
 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs (Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart), of een kopie van uw verblijfsvergunning (voor- en achterkant)
 • als er beslag op uw inkomen ligt, of als u een schuldregeling heeft: een kopie van de
 • beslaglegging
 • uitspraak Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • beschikking (besluit) schuldsanering

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade kunnen u helpen met het invullen van het formulier.

Is digitaal aanvragen niet mogelijk voor u? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 0229-856000 optie1 

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen of heeft u schulden? Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op via (0229) 85 60 00 of stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@medemblik.nl.

Voor meer informatie over hulp bij schulden kunt u terecht op de pagina "Hulp bij schulden aanvragen" om te ontdekken welke ondersteuning beschikbaar is.

Veelgestelde vragen

 • Salaris van uw werkgever.
 • Vakantiegeld (5% van netto inkomen).
 • Uitkeringen van instanties (UWV, SVB, etc.).
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Laatste btw-aangifte.
 • Overzicht van bedrijfskosten.
 • Gerealiseerde omzet in de laatste drie maanden.
 • Inkomen uit verhuur van vastgoed.
 • Kinder- en partneralimentatie.
 • Pensioen.

Nee, de energietoeslag wordt niet meegerekend als inkomen bij een uitkering en heeft geen invloed op toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft en op de aanvraagdatum:

 • In een instelling woont (bijvoorbeeld een zorg- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen).
 • Alleen staat ingeschreven op een briefadres in de gemeente.
 • Jonger dan 21 jaar bent, bij uw ouders woont en studiefinanciering ontvangt. Als u studeert, uitwonend bent en een aanvullende beurs ontvangt, krijgt u automatisch een tegemoetkoming in de energiekosten van €400 van DUO.

De energietoeslag is bedoeld om te helpen bij het betalen van hoge energierekeningen. Hoewel het niet verplicht is om de toeslag aan energiekosten te besteden, raden we aan om het bedrag van €1300 te reserveren voor bijvoorbeeld de jaarafrekening van uw energieleverancier.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

We vinden het belangrijk dat de mensen die recht hebben op de toeslag deze ook ontvangen. Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft.

U heeft recht op één energietoeslag per huishouden, eenmaal in 2022 en eenmaal in 2023. U kunt op dit moment alleen aanspraak doen op de energietoeslag voor 2023.