Veelgestelde vragen hulp bij schulden

Als u een datum heeft waarop u wordt ontruimd of afgesloten van energie:

Wij plannen zo snel mogelijk een afspraak. U krijgt dan te horen welke documenten u bij de hand moet hebben. Wij kijken hoe we u zo goed en zo snel mogelijk kunnen ondersteunen.
In dit soort situaties zijn de afspraken vaak op kantoor omdat er spoed achter wordt gezet.  We hebben uw documenten nodig zodat we deze kunnen kopiëren.

Heeft u hulp nodig bij geldzaken of het op orde brengen van uw administratie? Neem dan contact op met:

Schuldhulpmaatje West-Friesland

Wij helpen u bij schulden. Meld u zich aan via het formulier aanvraag schuldhulpverlening.

Wat gebeurt er met mijn hulpvraag?

 • Heeft u het webformulier ingevuld dan bellen of mailen wij u voor een persoonlijke afspraak.
 • In het persoonlijke gesprek, dat bij u thuis plaatsvindt, brengen wij samen met u uw problemen in kaart. We zoeken samen naar een mogelijke oplossing.

Tijdens dit eerste gesprek hebben wij nodig:

 • Bankafschriften of als u internet bankiert dan kunt u dit digitaal opzoeken.
 • Brieven van de schuldeisers.

Verder gaan we samen met u tijdens een gesprek onderzoeken hoe de schulden zijn ontstaan.

De gemeente Medemblik kan u ondersteunen met:

 • Betalingsregelingen
 • Minnelijke of wettelijke schuldhulpverlening
 • Budgetbeheer
 • Nazorg
 • Inschakelen van hulp van Schuldhulpmaatje
 • Aanmelding bij de Voedselbank
 • Financiële advisering bij levensveranderingen (scheiding, trouwen, ziekte, verlies van inkomen) zodat een schuldhulptraject voorkomen kan worden

Met een betalingsregeling maakt u afspraken met de schuldeiser. Soms gaat dat makkelijker als de gemeente u daarbij helpt.

Let op

Maak betaalafspraken die u ook kunt nakomen, anders is de hele schuld in een keer opeisbaar.

De Kredietbank probeert afspraken te maken met uw schuldeisers over een terugbetaling binnen 3 jaar.

Als het niet lukt om afspraken met uw schuldeisers te maken, dan vraagt de Kredietbank aan de rechter of u in aanmerking komt voor de WSNP. De WSNP is de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen.

Als het schuldhulpverleningstraject is afgerond, willen we samen met u kijken hoe u dit traject in het vervolg kan voorkomen. We maken samen met u een budgetplan en helpen u met het op orde krijgen van uw financiën en administratie. We houden een afgesproken periode samen in de gaten of het financieel goed gaat en waar nodig kunt u een beroep op ons doen.

Budgetbeheer wordt ingezet als u tijdelijk de financiële zaken niet meer kan doen of overzien. Dan neemt de Kredietbank uw financiën deels over. Van uw inkomen betalen zij de vaste lasten en soms ook schulden.

Beschermingsbewind wordt ingezet als u voor langere tijd al uw financiële zaken en administratie niet zelf kunt doen of als het beter is om het niet zelf te doen. Dit wordt door de rechtbank besloten.

Wij werken samen met een aantal bewindvoerders die ervoor zorgen dat uw financiën in goede handen zijn. Dit geeft vaak veel rust omdat uw post wordt doorgestuurd naar de Beschermingsbewindvoerder. U ontvangt dan leefgeld.

De Voedselbank maakt gebruik een landelijk normbedrag/besteedbaar inkomen. Dit normbedrag is te vinden op de website van de Voedselbank.  

Voor contact met de Voedselbank West-Friesland kunt u:

Hulp bij schulden voor een zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kunt u zich aanmelden bij de gemeente. U kunt ons bereiken via:

Wat gebeurt er met mijn hulpvraag?

 • Heeft u het webformulier ingevuld dan bellen of mailen wij u voor een persoonlijke afspraak.
 • In het persoonlijke gesprek dat bij u thuis plaatsvindt, brengen wij samen met u uw problemen in kaart. We zoeken samen naar een mogelijke oplossing.

Wij kunnen u doorverwijzen naar WerkSaam voor een BBZ aanvraag. Bij de BBZ wordt een onderzoek gestart naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is, dan is het mogelijk om een lening te krijgen.
Komt uit het onderzoek dat uw bedrijf niet levensvatbaar is, dan wijzen wij u de weg naar andere stappen die te nemen zijn.

Als ondernemer kunt u zich aanmelden bij de gemeente. U kunt ons bereiken via:

Wat gebeurt er met mijn hulpvraag?

 • Heeft u het webformulier ingevuld dan bellen of mailen wij u voor een persoonlijke afspraak.
 • In het persoonlijke gesprek, dat bij u thuis plaatsvind, brengen wij samen met u uw problemen in kaart. Waarna we samen zoeken naar een mogelijke oplossing.

Wij kunnen u doorverwijzen naar WerkSaam voor een BBZ aanvraag. Bij de BBZ wordt een onderzoek gestart naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is, dan is het mogelijk om een lening te krijgen.
Als uit het onderzoek blijkt dat uw bedrijf niet levensvatbaar is, dan wijzen wij u de weg naar andere stappen die te nemen zijn.