Voor pleegouders

Pleegzorg verlengen

Als uw pleegkind 18 jaar wordt, stopt de jeugdhulp. Hoe gaat het dan verder?