Kind voorop

Heeft u vragen over:

 • Het gedrag van uw kind.
 • De opvoeding of uw aanpak.
 • De Taalontwikkeling.
 • Financiële regelingen t.b.v. uw kind.
 • Andere vragen.

Dan kunt u vanaf nu terecht bij Kind voorop!

Voorbeelden van wat wij kunnen doen voor u en uw kind:

 • Observatie op de peutergroep of het kinderdagverblijf. De observatie zorgt voor informatie over uw kind en zijn (taal)ontwikkeling. Ook levert de observatie gerichte adviezen op voor u als ouder en de pedagogisch medewerkers om uw kind te steunen, te stimuleren en te sturen.
 • Opvoedondersteuning, adviezen over de aanpak van bepaald gedrag.
 • Ondersteuning in het doorverwijzen naar passende hulp.
 • Verbinden tussen ouders, pedagogisch medewerkers en scholen. 

Blijf niet zitten met uw vraag, u bent welkom!

Wat doet Kind Voorop?

Veel ouders vinden het niet makkelijk om over hun zorgen te praten. Of te erkennen dat je kind zich anders ontwikkelt. Wij kunnen hierbij ondersteunen. Samen met u kunnen wij meedenken over de situatie van uw kind en kijken we wat er nodig is. Soms is één gesprek al helpend, soms is er meer nodig.

Wie maken deel uit van Kind Voorop?

 • Opvoedadviseur van de GGD
 • Logopediste
 • (School) Maatschappelijk werker

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

U kunt als ouder zelf uw kind aanmelden. Ook een professional, zoals een pedagogisch medewerker van de kinderopvang, kan met uw toestemming uw kind aanmelden.  Kind voorop is geheel kosteloos.
Aanmelden kan door te mailen naar kindvoorop@medemblik.nl

Vertrouwelijk 

Het contact is uiteraard vertrouwelijk.