Voorzieningen Wmo

 • u kunt zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed redden in huis of daarbuiten?
 • de juiste voorziening, zoals een rolstoel of een tillift, ondersteunt u bij uw dagelijkse bezigheden
 • u kunt langer in uw eigen huis blijven wonen of makkelijker ergens naartoe gaan
 • sommige voorzieningen koopt of regelt u zelf
 • andere voorzieningen regelt de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen die u zelf koopt

 • eenvoudige, losse douche- of toiletstoel
 • rollator
 • eenvoudige rolstoel die u af en toe nodig heeft
 • kleine drempelhulpjes en wandbeugels in huis
 • tandem
 • elektrische fiets
 • fiets met een lage instap

Dit zijn eenvoudige voorzieningen die u zelf koopt of leent bij een thuiszorgwinkel. Lenen is mogelijk indien u korter dan 6 maanden een voorziening nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar.

Voorzieningen via de gemeente

 • (elektrische) rolstoel voor dagelijks gebruik
 • driewielfiets
 • scootmobiel
 • tillift
 • verrijdbare douche- of toiletstoel

De gemeente heeft een contract met Kerstens. Wilt u één van bovenstaande voorzieningen? Neem contact op met het wijkteam.

Contactformulier wijkteam

Voorziening in bruikleen

Meestal huurt de gemeente de voorziening voor u bij de leverancier. De leverancier blijft eigenaar van de voorziening. U krijgt daarom een gebruikersovereenkomst van de leverancier. Deze ondertekent u bij ontvangst van de voorziening. U mag de voorziening gebruiken zo lang u deze nodig heeft.

Service na levering van de voorziening

Heeft u de voorziening in huis? Dan kunt u voor de volgende zaken terecht bij de leverancier:

 • onderhoud en reparatie
 • aanpassingen