Wat is de Wmo?

Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. Veel hulp kunt u zelf regelen. Zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Mocht u de hulp niet zelf kunnen regelen, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past om inwoners te ondersteunen die zich niet zelf kunnen redden. Het is een vangnet voor inwoners die op geen enkele andere manier zelf hulp of ondersteuning kunnen regelen.

De Wmo heeft van het begin tot eind 8 weken de tijd nodig om een besluit te nemen. Leest u eerst hieronder de stappen of een aanvraag nodig is. 

Contactformulier wijkteam

Sommige hulp regelt u zelf. Hier hoeft u geen melding voor te doen. U heeft geen advies van de gemeente nodig. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld in winkels bij u in de wijk. Of organisaties waar u naar toe kunt gaan of die bij u langs komen.

Bijvoorbeeld:

 • online boodschappen bestellen en laten bezorgen
 • kleine woonaanpassingen die u kunt kopen bij een bouwmarkt, zoals wandbeugels
 • koffie- of spelletjesochtend
 • maaltijdbezorgservice of afhalen
 • vrijwilligersorganisaties die tuinhulp, klussendienst, hulp met computers of een vervoersdienst bieden. Soms moet u voor deze hulp betalen.

 1. Kijk of u eerst zelf of u samen met huisgenoten, familie, buren of vrienden uw probleem kunt oplossen of verminderen. Kijk of u zelf de financiële middelen heeft om uw probleem op te laten lossen.  
 2. Als het voor u niet mogelijk is om een oplossing te vinden, kunt u advies vragen bij de het Wmo-team. Daarvoor kunt u een melding doen via onze website (zie groene knop op de pagina) of tijdens kantooruren bellen met de gemeente via 0229 85 60 00, optie 1.
 3. Na uw melding volgt een gesprek waarin we onderzoeken wat u zelf heeft gedaan, nog kunt doen en in hoeverre familie en naasten uit uw omgeving u kunnen ondersteunen.
 4. Vervolgens kijkt de Wijkconsulent Wmo met u of er voorliggende voorzieningen zijn die een oplossing kunnen bieden voor uw probleem, bijvoorbeeld vanuit uw (zorg)verzekering, een lokaal buurthuis of vrijwilligersorganisatie.
 5. U ontvangt daarna het zogenaamde ‘perspectiefplan’ met de gemaakte afspraken en een voorstel met de stappen die nodig zijn. Als u het eens bent met het voorstel kunt u het plan ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Een ondertekend perspectiefplan zien we pas als een aanvraag.
 6. Na ontvangst van het ondertekende perspectiefplan beslist de gemeente welke ondersteuning we vanuit de Wmo kunnen geven.

De wet schrijft voor dat u de goedkoopste oplossing vergoed krijgt, die past bij uw situatie. Dat noemen we een maatwerkvoorziening. Dit is extra van belang nu de druk op de Wmo-gelden heel groot is.

Voor een maatwerkvoorziening brengt de Rijksoverheid een eigen bijdrage in rekening, het abonnementstarief. Voor 2022 bedraagt dat €19 per maand. Het CAK berekent en int namens het Rijk de eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de website van het CAK

Vanwege het toegenomen aantal aanvragen is er op dit moment een wachtlijst. Het kan enkele weken duren vóór uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dient u daarom uw aanvraag, ook uw aanvraag voor een verlenging van een indicatie, tijdig in.

Voor ondersteuning ga naar onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Heeft u de hele dag intensieve zorg of wijkverpleging nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u persoonlijke verpleging en verzorging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is in te zetten via de huisarts. Ook kunt u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? De gemeente kan dit voor u regelen met zorg in natura. Zelf regelen kan ook. Dit kan met een Persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt geld waarmee u zelf uw hulp inkoopt.

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf. De aanbieder heeft een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld.

Pgb

Bij het pgb kiest en regelt u zelf uw hulp. U sluit met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst af. De kosten vraagt u terug bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De aanbieder krijgt het geld van de SVB. U doet zelf de administratie.

Wilt u een melding doen? 

 • Bent u een inwoner van de regio Westfriesland en maakt u zich zorgen over de kwaliteit van de ondersteuning die iemand ontvangt? Dan kunt u een signaal afgeven aan de toezichthouder via een email naar toezichtwmo7wf@hoorn.nl
 • Bent u een professional en wilt u melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Meld het via het meldpunt Wmo

De toezichthouder

Mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat de Wmo-regels worden gevolgd en voorzieningen van goede kwaliteit zijn. Meer informatie over wat de toezichthouder doet vindt u op de website van Zorg in Westfriesland 

De gemeenten in West-Friesland (Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Opmeer en Koggenland) voeren samen het toezicht uit voor de Wmo. Bij twijfel kunt u altijd met een van de toezichthouders overleggen.