Wat is de Wmo?

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis. Of  u verplaatsen binnen uw dorp. Een aanpassing in uw huis kan u ook helpen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente u hierbij.

Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. Veel hulp kunt u zelf regelen. Zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Mocht u de hulp niet zelf kunnen regelen, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past.

Contactformulier wijkteam

Deze hulp regelt u zelf

Sommige hulp regelt u zelf. Hier hoeft u geen melding voor te doen. U heeft geen advies van de gemeente nodig. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld in winkels bij u in de wijk. Of organisaties waar u naar toe kunt gaan of die bij u langs komen.
Bijvoorbeeld:

  • online boodschappen bestellen en laten bezorgen
  • kleine woonaanpassingen die u kunt kopen bij een bouwmarkt, zoals wandbeugels
  • koffie- of spelletjesochtend
  • maaltijdbezorgservice of afhalen
  • vrijwilligersorganisaties die tuinhulp, klussendienst, hulp met computers of een vervoersdienst bieden

Soms moet u voor deze hulp betalen.

Voor welke hulp doet u een melding?

Intensieve of medische zorg

Heeft u de hele dag intensieve zorg of wijkverpleging nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u persoonlijke verpleging en verzorging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is in te zetten via de huisarts. Ook kunt u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp via de Wmo? Soms moet u hiervoor betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent wat u moet betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage betaalt u per vier weken aan het CAK. Het CAK bepaalt u minimale eigen bijdrage per periode aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Wilt u een inschatting van uw eigen bijdrage? Gebruik de rekentool op de website van het CAK. Let op, dit bedrag is een inschatting!

Zorg in natura of pgb

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? De gemeente kan dit voor u regelen met zorg in natura. Zelf regelen kan ook. Dit kan met een Persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt geld waarmee u zelf uw hulp inkoopt.

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf. De aanbieder heeft een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld.

Pgb

Bij het pgb kiest en regelt u zelf uw hulp. U sluit met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst af. De kosten vraagt u terug bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De aanbieder krijgt het geld van de SVB. U doet zelf de administratie.

Zie ook