Wat is de Wmo?

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van uw huis. Of  u verplaatsen binnen uw dorp. Een aanpassing in uw huis kan u ook helpen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente u hierbij.

Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. Veel hulp kunt u zelf regelen. Zonder dat u de gemeente daarvoor nodig heeft. Mocht u de hulp niet zelf kunnen regelen, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een medewerker van de gemeente kijkt dan samen met u naar wat u kan en wat u niet kan. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past.

Contactformulier wijkteam

Deze hulp regelt u zelf

Sommige hulp regelt u zelf. Hier hoeft u geen melding voor te doen. U heeft geen advies van de gemeente nodig. Deze hulp koopt u zelf of vraagt u zelf aan. Bijvoorbeeld in winkels bij u in de wijk. Of organisaties waar u naar toe kunt gaan of die bij u langs komen.
Bijvoorbeeld:

  • online boodschappen bestellen en laten bezorgen
  • kleine woonaanpassingen die u kunt kopen bij een bouwmarkt, zoals wandbeugels
  • koffie- of spelletjesochtend
  • maaltijdbezorgservice of afhalen
  • vrijwilligersorganisaties die tuinhulp, klussendienst, hulp met computers of een vervoersdienst bieden

Soms moet u voor deze hulp betalen.

Voor welke hulp doet u een melding?

Intensieve of medische zorg

Heeft u de hele dag intensieve zorg of wijkverpleging nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u persoonlijke verpleging en verzorging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is in te zetten via de huisarts. Ook kunt u contact opnemen met een thuiszorgorganisatie.

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp via de Wmo? Soms moet u daarvoor betalen. Sinds 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per vier weken.

Let op: In 2019 is dit bedrag alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden. Bij de gemeente Medemblik wordt de huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening geboden.

Per januari 2020 zal de eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken wijzigen in een eigen bijdrage van € 19,00 euro per maand.  

Zorg in natura of pgb

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? De gemeente kan dit voor u regelen met zorg in natura. Zelf regelen kan ook. Dit kan met een Persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt geld waarmee u zelf uw hulp inkoopt.

Zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf. De aanbieder heeft een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld.

Pgb

Bij het pgb kiest en regelt u zelf uw hulp. U sluit met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst af. De kosten vraagt u terug bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De aanbieder krijgt het geld van de SVB. U doet zelf de administratie.

Zie ook