Wat is pleegzorg?

Soms kan een kind (tijdelijk) niet bij zijn of haar ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Dan wordt besloten dat het kind, al dan niet met instemming van de ouders, voor korte of langere tijd elders zal verblijven. De zorg die dan nodig is, noemen we pleegzorg.

Ervaringen pleegouders

Hier kunt u een aantal ervaringen van pleegouders terugvinden:

Pleegzorgaanbieders in Medemblik

Informatie voor pleegkinderen/ pleegjongeren