Adresonderzoek aanvragen

  • staat er (nog) iemand op uw adres ingeschreven die hier niet (meer) woont?
  • u kunt een verzoek tot adresonderzoek doen
  • de gemeente doet onderzoek naar het adres van deze persoon
  • de gemeente kan deze persoon niet direct uitschrijven van uw adres
  • het onderzoek kan enkele weken tot maanden duren

U kunt een adresonderzoek aanvragen op het gemeentehuis. U moet dan meenemen:

  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
  • een be­wijs van ei­gen­dom van uw pand, wo­ning of ap­par­te­ment of
  • een huur­con­tract of an­der be­wijs­ma­te­ri­aal waar­uit blijkt dat u huur be­taalt, bij­voor­beeld bank­af­schrif­ten