Afschrift burgerlijke stand aanvragen

 • u kunt een afschrift burgerlijke stand voor uzelf of voor iemand anders aanvragen
 • het afschrift uit de burgerlijke stand wordt binnen 3 werkdagen verstuurd
 • akten die u kunt aanvragen zijn: geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en akte beëindiging partnerschap
 • u vraagt akten aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond
 • elke akte kost € 16,60. U kunt met iDEAL betalen
 • helaas kunnen wij dit bedrag niet terugstorten als blijkt dat de gebeurtenis waarvan u de akte opvraagt in een andere gemeente heeft plaatsgevonden
Inloggen met DigiD Afschrift burgerlijke stand

Als bedrijf kunt u met onderstaand formulier alleen een uittreksel aanvragen als u kunt inloggen met E-herkenning.

Afschrift burgerlijke stand bedrijven

Afschrift of uittreksel?

Er is verschil tussen een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand en een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand:

 • Is een afschrift van een bestaande akte.
 • Heeft betrekking op geboorte, huwelijk of overlijden.
 • Bevat géén adresgegevens.
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar geboorte, huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

 • Bevat persoonsgegevens die van u als inwoner bekend zijn bij de gemeente (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres).
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.

Helaas kunnen wij uw betaling niet terugstorten als blijkt dat de gebeurtenis waarvan u de akte opvraagt in een andere gemeente heeft plaatsgevonden.